Ние подкрепяме професионалните училища и бизнеса да установят успешни сътрудничества

Ние се стремим да насърчим ученето в процеса на
работа и пригодността за заетост на младите хора.
С подкрепата на програма Еразъм+ ще
разработим иновативен модел на сътрудничество
между образователния сектор и света на труда.

Цели

Нашите цели

Да открием ефективни механизми за подкрепа и подобряване на начина, по който доставчиците на ПОО се ангажират с компаниите, за да гарантират, че техните обучаеми получават висококачествено
практическо обучение.

Да допринесем позитивна промяна по отношение на планирането, управлението на човешките ресурси и комуникации за провеждане на успешно учене на работното място.

Да разработим иновативни подходи за успешно сътрудничество между професионалните учебни
центрове и бизнеса, с фокус върху профила, ролята и нужните компетенции на лицата, които ще работят за установяване на това сътрудничество.

Да предоставим на специалистите, участващи в предоставянето на професионално образование, технически непедагогически експертиза за успешно иницииране на партньорства за учене в процеса на работа между доставчици на ПОО и компании.

Encounter - Erasmus project

Проект ENCOUNTER (2021-2-BG01-KA210-VET-000048745) е съфинансиран от програма Еразъм+.

Свържете се с нас

12 + 2 =

Лице за контакт

Боряна Георгиева

Имейл адрес

contact@intempore.bg

Телефон за контакт

+359 (0) 883 383739